System zarządzania

Funkcjonujący w spółce zintegrowany system zarządzania wychodzi naprzeciw coraz większym wymaganiom stawianym przez naszych klientów. Spełnia międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania jakością, a przede wszystkim służy zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań klientów oraz promuje kompleksowe podejście do spraw jakości realizowane przez każdego pracownika firmy.

Działania te realizowane są ze szczególną dbałością o środowisko naturalne naszego rejonu bieszczadzkiego oraz troską o warunki pracy pracowników naszej spółki. Już od dawna zarząd spółki widział potrzebę proekologicznej modernizacji sposobu produkcji, stosowania ekologicznych technologii oraz urządzeń ochrony środowiska naturalnego i sukcesywnie realizował te działania. Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań ISO 9001, AQAP 2110, ISO 3834-2, EN 15085-2,  EN 1090-1, EN 1090-2 pozwoliło realizować modernizacje proekologiczne i poprawę warunków pracy w sposób systemowy i uporządkowany.

Zintegrowany system zarządzania pozwala nam realizować procesy w sposób powtarzalny, zapewniający wymaganą jakość wyrobów z ciągłym minimalizowaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne i dbałością o bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszych pracowników.