Historia

001m 1832
Walenty Lipiński i Mateusz Beksiński, zakładają zakład kotlarski. Fabryka przechodziła różne koleje losu, w zależności od europejskich oraz krajowych koniunktury i kryzysów. W początkowych latach swej działalności fabryka produkowała sprzęt i urządzenia na potrzeby górnictwa naftowego, przemysłu gorzelniczego i browarnictwa.
002m 1894 - 1897
Fabryka stałą się największym producentem kolejowych wagonów osobowych i towarowych oraz tramwajów.
003m 1899 - 1913
Charakteryzowały się największa rozmaitością produkcji. Oprócz wagonów, maszyn i osprzętu dla przemysłu naftowego, spirytusowego i browarnictwa, fabryka produkowała także maszyny i kotły parowe, cysterny, żurawie, pogłębiarki, walce drogowe, stalowe łodzie ratunkowe, stalowe konstrukcje mostów oraz wyroby odlewnicze.
004m 1926 - 1928
Produkcja pierwszej serii autobusów na podwoziu „Lancia".
005m 1948 - 1950
Produkcja autobusów marki Fiat.
006m 1950
Pierwsza seria autobusów po wojnie.
007m 1973 - 1984
Nowa rodzina autobusów - H9 - cechująca się wysokim poziomem technologii i lepszą funkcjonalnością, podwoziem ramowym oraz silnikiem diesla montowanym z tyłu.
008m 1984 - 1995
Produkcja autobusów H10 o zwiększonej ilości miejsc, stosowanych w transporcie podmiejskim i międzymiastowym.
009m od 1990
Produkcja i rozwój nowych typów autobusów.
010m od 1996
Produkcja kabin dla Wojska Polskiego.
011m od 2001
Produkcja nadwozi i podwozi pojazdów szynowych.