Produkcja

Naprawa i Recykling Autobusów

Zakład Napraw i Recyklingu Autobusów


W tym zakładzie specjalizujemy się w wykonywaniu:
• remontów kapitalnych autobusów wyprodukowanych w Autosan S.A.
• napraw bieżących i powypadkowych autobusów
• modernizacji z odbudową całkowitą autobusów
• wymiany zespołów oraz wyposażenia
• przystosowania autobusów do przewozów szkolnych
• montaż ograniczników prędkości
• malowania autobusów oraz ich konserwacji
• kasacji autobusów