Produkcja

Usługi laboratoryjne

Usługi laboratoryjne

Firma posiada własne Centrum Badawczo Rozwojowe świadczące również usługi zewnętrzne w zakresie:
• Pomiary elementów przestrzennych elektronicznym urządzeniem firmy POLI
• Badanie odporności korozyjnej powłok lakierniczych w komorze solnej
• Badania własności i wytrzymałości materiałów
• Badania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy - hałas, zapylenie, toksykologia