Produkcja

Prace projektowe i badawcze

Prace projektowe i badawcze

Firma posiada własne Centrum Badawczo Rozwojowe świadczące również usługi zewnętrzne w zakresie:
• Opracowań dokumentacji konstrukcyjnej
• Opracowań dokumentacji technologicznej
• Konstrukcji oprzyrządowania technologicznego dla maszyn obróbki wiórowej i plastycznej
oraz oprzyrządowania spawalniczo-montażowego i kontrolnego
• Badań technicznych pojazdów samochodowych