Debata Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. w Sanoku

Sobota, 03 grudnia, 2016

2 grudnia br. w hali produkcyjnej naszej firmy odbyła się Debata zorganizowana przez PGZ i dziennik „FAKT” pt. „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. – jednym z głównych filarów gospodarki i bezpieczeństwa kraju”. W dyskusji udział wzięli : Dyrektor Biura ds. Innowacji i Nowych Technologii PGZ S.A. Marcin Sęk, Członek Zarządu Huta Stalowa Wola S.A. Bartłomiej Zając, prof. Aleksander Mazurkow z Politechniki Rzeszowskiej (Wydział Budowy Maszyn), Wicewojewoda Podkarpacki Witold Lechowski, Prezes Zarządu AUTOSAN sp. z o.o. Marek Opowicz.

Uczestnicy Debaty dyskutowali na temat możliwości rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego oraz jego wpływu na rozwój gospodarki jako całości oraz tworzenia nowych miejsc pracy, zastanawiali się w jaki sposób można wspierać innowacje i rozwój polskich technologii. Dyskutowano również o przyszłości fabryki AUTOSAN w kontekście podpisanego dzień wcześniej Listu Intencyjnego pomiędzy firmami: PGZ S.A. – RAYTHEON Company – AUTOSAN sp. z o.o.

Uczestnicy Debaty zgodnie ocenili, że podpisanie Listu to dla fabryki ogromna szansa na rozwój, zwiększenie i dywersyfikację produkcji, a co za tym idzie na wzrost zatrudnienia. Wskazywano na konieczność rozwoju współpracy ze szkołami zawodowymi i uczelniami wyższymi jak Politechnika Rzeszowska, która już stara się dostosowywać programy nauczania studentów – inżynierów do wymagań i oczekiwań pracodawców co do przyszłych pracowników.

Więcej informacji na temat Debaty: www.FAKT.pl

Powrót