Rozwój produktów w najbliższej przyszłości

Czwartek, 14 lipca, 2016

W lokalnej prasie - Tygodniku Sanockim - ukazał się wywiad przeprowadzony z Panami: Tadeuszem Makowskim – Członkiem Zarządu AUTOSAN sp. z o.o. oraz Wojciechem Wolańskim – Dyrektorem Biura Badań i Rozwoju, osobami odpowiedzialnymi za sprawy techniki i rozwój produktów w naszej firmie.
Serdecznie zapraszamy do lektury.

Artykuł na stronie nr. 5 Tygodnika sanockiego

Powrót